Lijst van actief beleid

Naam Type Toestemming van de gebruiker
Privacy Statement Privacybeleid Geverifieerde gebruikers

Samenvatting

Privacy Statement ten behoeve van de online leeromgeving - Moodle

Euroforum B.V. en de haar gelieerde ondernemingen* gebruiken de online leeromgeving voor de uitvoer van de praktische zaken rondom deelname aan een opleiding.

*Gelieerde ondernemingen van Euroforum: (SMI) Secretary Management Institute, (NIB) Nederlands Instituut voor de Bouw en (SBO) Studiecentrum voor Bedrijf en OverheidVolledig beleid

Welke gegevens worden in de online leeromgeving geplaatst


Algemene informatie:

 • Welkom, Datum en locatie, Docent
 • Studiepunten: om in aanmerking te komen voor het volledige aantal studiepunten is het noodzakelijk dat u elke cursusdag bij begin en einde van de dag uw handtekening zet op de aftekenlijsten. Deze lijsten zijn op locatie aanwezig en de docent zal deze rond laten gaan. Het volledig invullen van de lijst is uw eigen verantwoordelijkheid. Als de lijst niet of onvolledig ingevuld is, kunnen wij geen certificaat met studiepunten verstrekken. (Mocht er geen lijst aanwezig zijn, informeer dan even bij de docent.)

Berichten:

 • Nieuwsberichten: Via nieuwsberichten plaatst de organisatie en/of docent(en) het laatste nieuws over de opleiding.
 • Discussieforum: Stel een vraag aan de groep, start een discussie, deel interessante artikelen, media, websites met elkaar.
 • Privebericht: 1op1 een mail sturen naar deelnemer of docent

Deelnemers:

 • Deelnemerslijst: naam, plaats, land, eventueel foto,rol

Inhoudsopgave:

 • Intakeformulier
 • Programma
 • Leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten zoals: presentaties, lesmateriaal, artikelen, video’s, verwijzingen naar boeken
 • Opdrachten (individuele en/of groepsopdrachten)
 • Persoonlijke aantekeningen
 • Certificaat van deelname (Het certificaat vindt u hier binnen 2 weken na de laatste lesdag. U ontvangt hiervoor een e-mail, vervolgens kunt u het certificaat downloaden en/of printen) of het diploma wordt uitgereikt op de laatste lesdag
 • Per lesdag feedback geven (Laat hier een reactie achter of geef het tijdens de lesdagen door aan de (hoofd)docent!)
 • Eindevaluatie

Hoelang blijft mijn account bestaan?

Volgt u een bijeenkomst bij Euroforum, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid of Nederlands Instituut voor de Bouw? U heeft 2 jaar toegang tot de leeromgeving. Volgt u een bijeenkomst bij Secretary Management Institute? Dan heeft u 2 jaar toegang tot de leeromgeving.  

Gegevens ten behoeve van Studiepunten administratie

Materialen/gegevens ten behoeve van de Studiepunten administratie, worden bewaard ten behoeve van controle. De volgende gegevens dienen ter controle te worden overlegd: afgetekende registratielijst per dag, brochure/programma, lesmateriaal, beoordelingen/evaluatie en certificaten met uren (gescand) die naar deelnemers zijn verstuurd.

Gegevens ten behoeve van de certificaten

De naam van de deelnemer en data van de gevolgde opleiding worden bewaard ten behoeve van de certificaten.

Cookies

Deze site gebruikt twee cookies. De essentiële cookie is de 'session cookie', meestal heet deze MoodleSession. U moet deze cookie in de browser toestaan om continuïteit en het behouden van de login van pagina naar pagina te garanderen. Als u uitlogt of de browser afsluit dan wordt deze cookie verwijderd (binnen de browser en op de server).

De andere cookie is er alleen maar voor het gemak. Deze onthoudt slechts uw gebruikersnaam binnen de browser. Deze cookie zorgt ervoor dat wanneer u terugkomt op deze site het veld met de gebruikersnaam ingevuld op de inlogpagina staat. Het is veilig om deze cookie te weigeren - u zult dan elke keer uw gebruikersnaam opnieuw moeten intypen.

Verwijderen en/of exporteren van uw gegevens

U kunt in de leeromgeving een aanvraag doen om uw gegevens te verwijderen of te exporteren. Controle op uw studiepunten en het verstrekken van uw certificaat is dan niet meer mogelijk.

Wijziging Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Euroforum B.V. Emmasingel 29, unit 17, 5611 AZ Eindhoven, 040-2974974
*Gelieerde ondernemingen van Euroforum: (SMI) Secretary Management Institute, (NIB) Nederlands Instituut voor de Bouw en (SBO) Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid